Project Description

Båtförsäkring

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

En båtförsäkring eller båtansvarsförsäkring är i princip en fordonsansvarsförsäkring. Det är en av de lagstadgade obligatoriska försäkringarna och gäller i ett år! Det är irrelevant, om du använder en sportbåt, en motor- eller segeljakt, en motor- resp. segelbåt eller katamaran.
För att navigera i Spaniens farvatten, ska alltid försäkringsbeviset medtas i original.

[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
Captchacaptcha
×
×
(2)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

En båtförsäkring eller båtansvarsförsäkring är i princip en fordonsansvarsförsäkring. Det är en av de lagstadgade obligatoriska försäkringarna och gäller i ett år! Det är irrelevant, om du använder en sportbåt, en motor- eller segeljakt, en motor- resp. segelbåt eller katamaran.
För att navigera i Spaniens farvatten, ska alltid försäkringsbeviset medtas i original.

Iberia försäkringsmäklare använder alla större leverantörer för detta område. Med utmärkt kundservice i Spanien och alla större hamnar i Europa, löser Iberia försäkringsmäklare dina problem snabbt och effektivt.

Med båtförsäkringarna som erbjuds av Iberia försäkringsmäklare, kan du ägna dig åt din hobby och koncentrera dig på dina favoritvatten.Vår erfarenhet och våra försäkringspartners erfarenhet är alltid tillgänglig.

De individuellt anpassade försäkringspaketen skyddar dig utan lång väntan på de ekonomiska konsekvenserna av nautiska faror.Det finns rätt båtförsäkring för varje typ av fartyg, varje segelområde och behov.Erfarenheter och skadefria rabatter beaktas och antas. För motordrivna jakter med dieseldrift gäller särskilda rabatter, och självrisker reduceras efter skadefria år.

I princip erbjuder en båtförsäkring, enligt önskemål, även världsomspännande försäkring.Försäkringsskyddet är i allmänhet inte begränsat till ägaren, utan gäller även för dem om har rätt att sköta och är ansvariga för båten eller jakten.

 • Personskador
 • Materiella skador
 • Förmögenhetsskador
 • Uthyrningsskador
 • Jolle utan PS-restriktioner

Viktigt för båtansvarsförsäkringen är ett tillräckligt högt försäkringsbelopp, nämligen fast för person-, materiella skador och ekonomisk förlust. Till exempel, om det händer en självorsakad olycka i hamnen, kan snabbt flera andra båtar snabbt påverkas.
Om en tredje part tillförs långvarig skada genom en olycka som orsakats av båtägaren, måste den person som orsakar olyckan förvänta sig enorma skadeståndsanspråk. Om du har valt en för låg försäkringssumma i ansvarsförsäkringen, måste den försäkrade betala skillnaden för skadan själv och är ansvarig med hela sin förmögenhet.
Det är inte alltid en tredje parts skuld, när den egna båten skadas. Motsvarande risker omfattar till exempel brand, kantring eller sjunkning efter grundkontakt, men också force majeure, som storm eller hagel.
Därför bör båtansvarsförsäkringen ovillkorligen kompletteras med en båtkaskoförsäkring.
En kaskoförsäkring täcker skador på din egen båt, även de som uppstått på grund av vandalism eller brand.
Många totalskador inträffar också under vinterlagring. Därför bör transporten till vinterförvaringen omfattas av försäkringen.

 • Stöld och delstöld
 • Skador orsakade av brand, blixt och explosion
 • Vandalism
 • Totalförlust och delförlust
 • Teknisk och nautisk utrustning
 • Tillbehör

Båtförsäkringen täcker:

 • Personskador
 • Materiella skador
 • Förmögenhetsskador
 • Uthyrningsskador
 • Jolle utan PS-restriktioner

Kaskoförsäkringen omfattar:

 • Stöld och delstöld
 • Skador orsakade av brand, blixt och explosion
 • Vandalism
 • Totalförlust och delförlust
 • eknisk och nautisk utrustning
 • Tillbehör

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
+34 971 69 90 96
[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
Captchacaptcha
×
×
(2)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1