Project Description

DIRECTORS & OFFICERS

D&O

en egendomsskada ansvarsförsäkring

Kanske det mest kända exemplet under senare tid, på hur högt anspråken kan ställas, var den framgångsrika stämningen från Kirch-koncernen mot Deutsche Bank. Ersättningen uppnådde nästan en miljard euro. I vilken utsträckning D&O-försäkringen (Directors&Officers) medverkade, är dock inte känt. Men även i mycket mindre tvister är frågan om ansvaret för företagsledningen alltmer ifrågasatt. Som ett resultat ökar efterfrågan på D&O-försäkringar över alla företagsområden. Det ger de ansvariga parterna skydd mot komplicerade juridiska anspråk från tredje part och även ansvarsanspråk från det egna företaget eller föreningen. Dessa anspråk kan vara av civilrättslig men även av straffrättslig typ. De finansiella riskerna med sådana anspråk är ofta existenshotande.

[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
Captchacaptcha
×
×
(2)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
 • Försäkringsskydd för medlemmarnas arbete, företagsledande avdelningar och dotterbolagens verksamhet. En bred krets av försäkrade personer
 • Flera års uppföljningsfrister
 • Obegränsad omvänd försäkring
 • Försäkringsskydd för mandat från tredje part
 • Täckning av kostnader för advokat- och domstolsavgifter som uppkommit vid granskningen av ansvar och försvarskostnader, skadeståndsbetalning vid berättigade anspråk
 • Försäkringsskydd på grund av åsidosättande av lagen om allmän likabehandling

Det finns redan många prejudikat för D&O ansvar resp. chefsansvar. Ofta är dessa relaterade till: bristande efterlevnad av preskriptionstider, förlust av fordringar på grund av otillräcklig hantering av fordringar, val av uppenbart icke lämpliga chefer för känsliga uppgifter, icke-kontroll av gäldenärens solvens, försummelse av valutakursrisker, val av felaktig databehandlingsanläggning, förlust av allmän nytta på grund av felaktig ekonomisk styrning i en föreningsstyrelse, icke-genomförande av återkallelseåtgärder etc.

 • Denna form av försäkring skyddar företagets ledning mot anspråk från tredje part. Fordringar kan göras av olika skäl. Ofta handlar det sig om förmodade felaktigheter eller processfel och deras kostsamma konsekvenser.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
+34 971 69 90 96
[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
Captchacaptcha
×
×
(2)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
Integritetspolicy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
 • Försäkringsskydd för medlemmarnas arbete, företagsledande avdelningar och dotterbolagens verksamhet. En bred krets av försäkrade personer
 • Flera års uppföljningsfrister
 • Obegränsad omvänd försäkring
 • Försäkringsskydd för mandat från tredje part
 • Täckning av kostnader för advokat- och domstolsavgifter som uppkommit vid granskningen av ansvar och försvarskostnader, skadeståndsbetalning vid berättigade anspråk
 • Försäkringsskydd på grund av åsidosättande av lagen om allmän likabehandling

Det finns redan många prejudikat för D&O ansvar resp. chefsansvar. Ofta är dessa relaterade till: bristande efterlevnad av preskriptionstider, förlust av fordringar på grund av otillräcklig hantering av fordringar, val av uppenbart icke lämpliga chefer för känsliga uppgifter, icke-kontroll av gäldenärens solvens, försummelse av valutakursrisker, val av felaktig databehandlingsanläggning, förlust av allmän nytta på grund av felaktig ekonomisk styrning i en föreningsstyrelse, icke-genomförande av återkallelseåtgärder etc.

 • Denna form av försäkring skyddar företagets ledning mot anspråk från tredje part. Fordringar kan göras av olika skäl. Ofta handlar det sig om förmodade felaktigheter eller processfel och deras kostsamma konsekvenser.