Project Description

Decenal-Försäkring

Decenal-Försäkring

en lagstadgad försäkring i Spanien

”Seguro Decenal” blev lagstadgad i maj 2000 för alla nya byggnader och är en 10-årig efteransvarsförsäkring.

Byggaren ansvarar automatiskt gentemot byggentreprenören för alla skador, inklusive markskador, som påverkar byggnadens stabilitet eller dess användning.
Men eftersom många mindre byggföretag är små och ekonomiskt svaga har lagstiftaren infört detta skydd.

Byggnadsgodkännande kommer som regel endast att ske om denna försäkring har tagits ut. Undantagna är privata byggprojekt för eget bruk på 10 år och längre.

[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

”Seguro Decenal” blev lagstadgad i maj 2000 för alla nya byggnader och är en 10-årig efteransvarsförsäkring.

Byggaren ansvarar automatiskt gentemot byggentreprenören för alla skador, inklusive markskador, som påverkar byggnadens stabilitet eller dess användning.

Men eftersom många mindre byggföretag är små och ekonomiskt svaga har lagstiftaren infört detta skydd.

Byggnadsgodkännande kommer som regel endast att ske om denna försäkring har tagits ut. Undantagna är privata byggprojekt för eget bruk på 10 år och längre.

 • Arkitekter, entreprenörer, tekniker eller någon annan person som har skrivit ett byggkontrakt med byggentreprenören.
 • Efter färdigställande: Säljare av en byggnad, som byggt eller låtit bygga den.
 • I den har den skadade både anspråk på reparation och ett krav på ersättning.
 • Dessutom har uppdragsgivaren rätt till ersättning för följdskador (förlust av användning).
 • Garantianspråk kan företagaren bara avvisa, om skador på byggnaden beror på force majeure, felaktigt beteende hos uppdragsgivaren eller från tredje part.
 • Om fel i byggnaden redan är uppenbara under byggfasen, kan uppdragsgivaren kräva omedelbar korrigering av felet.

Vanliga exempel på defekter inkluderar sprickbildning på väggarna eller lossning. ”Seguro Decenal” täcker kostnaden för att återställa felfritt skick, inte bara själva korrigeringen av felet, utan även kostnaderna, för att fastställa orsaken till skadan, t.ex.: riva ned en vägg för att komma åt den defekta ledningen.

 • En teknisk – geologisk rapport från ett oberoende expertkontor (DO’OCT) inklusive markundersökningar (Informal Geotecnico)
 • Kopia av kontraktet mellan byggentreprenören (promotor) och expertkontoret (DO’OCT).
 • Kopia av den fullständiga byggnadsrapporten (Proyecto de Ejecucion) inklusive byggbeskrivningen (Memorial de Bora). ”DO’OCT”-experterna följer byggprojektet genom hela byggfasen.
 • Kostnader för korrigeringen av fel
 • Förbättring vid byggnadsgodkännande

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
+34 971 69 90 96
[[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av"]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
[]
1 Step 1
Integritetspolicy
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

”Seguro Decenal” blev lagstadgad i maj 2000 för alla nya byggnader och är en 10-årig efteransvarsförsäkring.

Byggaren ansvarar automatiskt gentemot byggentreprenören för alla skador, inklusive markskador, som påverkar byggnadens stabilitet eller dess användning.

Men eftersom många mindre byggföretag är små och ekonomiskt svaga har lagstiftaren infört detta skydd.

Byggnadsgodkännande kommer som regel endast att ske om denna försäkring har tagits ut. Undantagna är privata byggprojekt för eget bruk på 10 år och längre.

 • Arkitekter, entreprenörer, tekniker eller någon annan person som har skrivit ett byggkontrakt med byggentreprenören.
 • Efter färdigställande: Säljare av en byggnad, som byggt eller låtit bygga den.
 • I den har den skadade både anspråk på reparation och ett krav på ersättning.
 • Dessutom har uppdragsgivaren rätt till ersättning för följdskador (förlust av användning).
 • Garantianspråk kan företagaren bara avvisa, om skador på byggnaden beror på force majeure, felaktigt beteende hos uppdragsgivaren eller från tredje part.
 • Om fel i byggnaden redan är uppenbara under byggfasen, kan uppdragsgivaren kräva omedelbar korrigering av felet.

Vanliga exempel på defekter inkluderar sprickbildning på väggarna eller lossning. ”Seguro Decenal” täcker kostnaden för att återställa felfritt skick, inte bara själva korrigeringen av felet, utan även kostnaderna, för att fastställa orsaken till skadan, t.ex.: riva ned en vägg för att komma åt den defekta ledningen.

 • En teknisk – geologisk rapport från ett oberoende expertkontor (DO’OCT) inklusive markundersökningar (Informal Geotecnico)
 • Kopia av kontraktet mellan byggentreprenören (promotor) och expertkontoret (DO’OCT).
 • Kopia av den fullständiga byggnadsrapporten (Proyecto de Ejecucion) inklusive byggbeskrivningen (Memorial de Bora). ”DO’OCT”-experterna följer byggprojektet genom hela byggfasen.
 • Kostnader för korrigeringen av fel
 • Förbättring vid byggnadsgodkännande

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk

”Seguro Decenal” blev lagstadgad i maj 2000 för alla nya byggnader och är en 10-årig efteransvarsförsäkring.
Byggaren ansvarar automatiskt gentemot byggentreprenören för alla skador, inklusive markskador, som påverkar byggnadens stabilitet eller dess användning.
Men eftersom många mindre byggföretag är små och ekonomiskt svaga har lagstiftaren infört detta skydd.

Byggnadsgodkännande kommer som regel endast att ske om denna försäkring har tagits ut. Undantagna är privata byggprojekt för eget bruk på 10 år och längre.

HUR kontrollerar och optimerar jag mina befintliga försäkringar?

Iberia försäkringsmäklare kommer att granska dina befintliga försäkringar och upprätta jämförelsepriser från olika försäkringsbolag som Allianz, Liberty, Zürich, DKV, och många fler. Med huvudkontor i Mallorca och professionella i hela Spanien är vi alltid i närheten och hjälper dig gärna personligen.

Begär nu ditt individuella erbjudande per telefon på:
+34 971 69 90 96 - telefon
+34 900 525 890 - gratis hotline 24/7
E-Mail: info@iberiaforsakringsmaklare.com

Vi tycker också om att diskutera dina befintliga försäkringar och jämföra dem med nya upprättade erbjudanden.

Brenda Bhardwaj

Brenda Bhardwaj

Skriv till mig

Annan intressant försäkring

Som försäkringsmäklare av ditt förtroende erbjuder vi ett komplett utbud av kompletterande försäkringar för att ge dig ett omfattande försäkringsskydd.

Du har valet

Optimalt försäkrad av en av våra partner

Du har inte hittat det du söker?

Mitt personliga råd
Alla formulärdata krypteras och behandlas internt konfidentiellt.