Project Description

Fordon-ansvarsförsäkring

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Även i Spanien finns en obligatorisk försäkring för motorfordon. En spansk bilförsäkring kan endast tas ut om fordonet har en spansk registrering och ett spanskt registreringsnummer. I Spanien måste fordon registreras som används av boende i bosättningslandet (hemvist).
I Spanien är kostnaden för bilförsäkring för unga förare betydligt högre! Detta beror på den höga förlustförhållandet mellan unga förare. Isolerade försäkringsbolag försäkrar inte förare under 25 år. Eller bilförsäkring kommer endast att tas ut om en livförsäkring tas ut samtidigt.

[[[["field35","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field36"]],"and"],[[["field15","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field18,field19,field50"]],"and"],[[["field20","equal_to","Ladda upp fordonsregistrering"]],[["show_fields","field3"]],"and"],[[["field20","equal_to","Ange data manuellt"]],[["show_fields","field4,field5,field6,field8,field9,field10,field40,field11,field46"]],"and"],[[["field43","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av."]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Step 1
2 Step 2
Information om fordonet
Hur skulle du vilja överföra data?
Kraftenhet
Växellåda
Bränsletyp
Ska vi ansöka om spansk registreringsnr.?
Användning
Använder någon under 25 år detta fordon?
Personlig information
Adress i Spanien
Vill du lämna ytterligare information?
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
keyboard_arrow_lefttillbaka
Nästakeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Ansvarsförsäkringen (Responsabilidad Civil) täcker skadeståndsanspråk, som orsakar tredje part i händelse av en olycka.

Halvförsäkringen (Seguros a Terceros) gäller i Spanien bara för brand, stöld och glasskydd. Förutom stöld av hela fordonet ersätter stöldförsäkringen också stöld av fasta delar och till en viss procentsats radio- och kommunikationsutrustning.

Helförsäkringen (Seguros a Todo Riesgo) är i stort sett identisk med den europeiska. Även här kan försäkringen tecknas med eller utan självrisk. Brand-, stöld- och glasskyddsförsäkringen är då medförsäkrad utan självrisk.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag i Spanien accepterar försäkringsbonus för skadefri körning från andra europeiska länder.
Vidare är det nödvändigt att ha med sig alla fordonsdokument, körkort, den senaste försäkringsbetalningen och olycksrapporten DAA (Declaración Amistosa de Accidente) i fordonet.

I de flesta länder övertas skadan för den skadade trafikanten av försäkringsbolaget för den som orsakat olyckan. I Spanien regleras detta på annat sätt. Den så kallade ”Convenio” är ett ramavtal för alla motorfordonsföretag som är licensierade i Spanien och föreskriver att den självskadade kompenseras av sin egen försäkring.

 • Den skadade trafikanten rapporterar skadan till försäkringsbolaget.
 • Denna kommer då överens med motpartens försäkringsbolag och klargör skuldfrågan.
 • Den skadade tar sedan sin bil till en verkstad som han/hon har förtroende för.
 • Här skickar sedan försäkringsgivaren en värderingsman, så att denna kan fastställa skadebeloppet med verkstaden.

Båda olycksparterna måste fylla i och underteckna DAA (Declaración Amistosa de Accidente). Var noga med att inkludera den nödvändiga skissen, vilket gör det enklare för försäkringsbolagen att bearbeta senare. Även bilder är alltid användbara. Om skuldfrågan inte är klar, bör man absolut kalla på polis. Observera att den spanska lagen föreskriver, att man måste städa upp olycksplatsen om det är möjligt.

Det krävs också att man har med sig en standard-olycksrapport (Declaración Amistosa de Accidente, DAA). En översättning av de enskilda positionerna finns nedan.
Båda parterna skriver in sina uppgifter och kommenterar skuldfrågan skriftligen. Denna rapport undertecknas av båda parter och skickas till respektive försäkringsgivare.

Download DAA (Declaración Amistosa de Accidente)

Download DAA (Declaración Amistosa de Accidente)

Skriv ut och lägg till dina fordonsdokument. Punkterna i frågeformuläret är numrerade i ordningsföljd.

 1. Olycksdag och tid
 2. Olycksplats, väg, milstolpe etc.
 3. Olycksskadade (även lätt skadade) ja/nej
 4. Andra materiella skador än på fordon A eller B ja/nej
 5. Vittnen med adress och uppgift om huruvida de var passagerare av A eller B.
 6. Försäkrad enligt försäkringsbrev: Namn, adress
 7. Fordon: Märke, modell, registreringsskylt
 8. Försäkrad: Namn, försäkringsnummer, agentur, eventuellt grönt försäkringskort med nummer, ange om en helförsäkring finns
 9. Förare: Namn, adress, körkortsnummer med klass, plats och datum för utfärdande, körkortets giltighet
 10. Markera kollissionspunkten med en pil
 11. Uppskattade skador
 12. Se nedan
 13. Skiss med gatunamn, trafikskyltar, läge vid kollissionsögonblicket
 14. Noteringar
 15. Underskrift av båda förare

Kryssfrågor till punkt 12: Vardera kryssar för sin sida, vad som hände vid olyckan.

 1. Fordonet var parkerat
 2. Jag körde från stillastående
 3. Jag stannade
 4. Jag körde ut från en parkeringsplats, tomt, grusväg
 5. Jag körde på en parkeringsplats, tomt, grusväg
 6. Jag körde in i en rondell
 7. Jag körde i en rondell
 8. Jag körde in på baksidan av ett annat fordon som körde i samma riktning och körfält
 9. Jag körde i samma riktning på ett annat körfält
 10. Jag bytte körfält
 11. Jag körde om
 12. Jag svängde av till höger
 13. Jag svängde av till vänster
 14. Jag körde bakåt
 15. Jag körde in i motsatt körfält
 16. Jag kom från höger (vid en korsning)
 17. Jag beaktade inte en företrädesskylt.

Ange antal kryssade fält!

Ansvarsförsäkring:

 • Personskador (Läkningskostnader för personskada; sjukpension / ersättning)
 • Materiella skador (Reparationer på andra fordon / föremål t.ex. skyddsräcken)
 • Förmögenhetsskador

Delkaskoförsäkring:

 • Brand