Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Även i Spanien finns en obligatorisk försäkring för motorfordon. En spansk bilförsäkring kan endast tas ut om fordonet har en spansk registrering och ett spanskt registreringsnummer. I Spanien måste fordon registreras som används av boende i bosättningslandet (hemvist).

I Spanien är kostnaden för bilförsäkring för unga förare betydligt högre! Detta beror på den höga förlustförhållandet mellan unga förare. Isolerade försäkringsbolag försäkrar inte förare under 25 år. Eller bilförsäkring kommer endast att tas ut om en livförsäkring tas ut samtidigt.

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Även i Spanien finns en obligatorisk försäkring för motorfordon. En spansk bilförsäkring kan endast tas ut om fordonet har en spansk registrering och ett spanskt registreringsnummer. I Spanien måste fordon registreras som används av boende i bosättningslandet (hemvist).

I Spanien är kostnaden för bilförsäkring för unga förare betydligt högre! Detta beror på den höga förlustförhållandet mellan unga förare. Isolerade försäkringsbolag försäkrar inte förare under 25 år. Eller bilförsäkring kommer endast att tas ut om en livförsäkring tas ut samtidigt.

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Även i Spanien finns en obligatorisk försäkring för motorfordon. En spansk bilförsäkring kan endast tas ut om fordonet har en spansk registrering och ett spanskt registreringsnummer. I Spanien måste fordon registreras som används av boende i bosättningslandet (hemvist).

I Spanien är kostnaden för bilförsäkring för unga förare betydligt högre! Detta beror på den höga förlustförhållandet mellan unga förare. Isolerade försäkringsbolag försäkrar inte förare under 25 år. Eller bilförsäkring kommer endast att tas ut om en livförsäkring tas ut samtidigt.

Ansvarsförsäkringen (Responsabilidad Civil) täcker skadeståndsanspråk, som orsakar tredje part i händelse av en olycka.
Halvförsäkringen (Seguros a Terceros) gäller i Spanien bara för brand, stöld och glasskydd. Förutom stöld av hela fordonet ersätter stöldförsäkringen också stöld av fasta delar och till en viss procentsats radio- och kommunikationsutrustning.

Helförsäkringen (Seguros a Todo Riesgo) är i stort sett identisk med den europeiska. Även här kan försäkringen tecknas med eller utan självrisk. Brand-, stöld- och glasskyddsförsäkringen är då medförsäkrad utan självrisk.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag i Spanien accepterar försäkringsbonus för skadefri körning från andra europeiska länder.
Vidare är det nödvändigt att ha med sig alla fordonsdokument, körkort, den senaste försäkringsbetalningen och olycksrapporten DAA (Declaración Amistosa de Accidente) i fordonet.

I de flesta länder övertas skadan för den skadade trafikanten av försäkringsbolaget för den som orsakat olyckan. I Spanien regleras detta på annat sätt. Den så kallade ”Convenio” är ett ramavtal för alla motorfordonsföretag som är licensierade i Spanien och föreskriver att den självskadade kompenseras av sin egen försäkring.
 • Den skadade trafikanten rapporterar skadan till försäkringsbolaget.
 • Denna kommer då överens med motpartens försäkringsbolag och klargör skuldfrågan.
 • Den skadade tar sedan sin bil till en verkstad som han/hon har förtroende för.
 • Här skickar sedan försäkringsgivaren en värderingsman, så att denna kan fastställa skadebeloppet med verkstaden.
Båda olycksparterna måste fylla i och underteckna DAA (Declaración Amistosa de Accidente). Var noga med att inkludera den nödvändiga skissen, vilket gör det enklare för försäkringsbolagen att bearbeta senare. Även bilder är alltid användbara. Om skuldfrågan inte är klar, bör man absolut kalla på polis. Observera att den spanska lagen föreskriver, att man måste städa upp olycksplatsen om det är möjligt.
Det krävs också att man har med sig en standard-olycksrapport (Declaración Amistosa de Accidente, DAA). En översättning av de enskilda positionerna finns nedan.
Båda parterna skriver in sina uppgifter och kommenterar skuldfrågan skriftligen. Denna rapport undertecknas av båda parter och skickas till respektive försäkringsgivare.

Download DAA (Declaración Amistosa de Accidente)

Ansvarsförsäkringen (Responsabilidad Civil) täcker skadeståndsanspråk, som orsakar tredje part i händelse av en olycka.
Halvförsäkringen (Seguros a Terceros) gäller i Spanien bara för brand, stöld och glasskydd. Förutom stöld av hela fordonet ersätter stöldförsäkringen också stöld av fasta delar och till en viss procentsats radio- och kommunikationsutrustning.

Helförsäkringen (Seguros a Todo Riesgo) är i stort sett identisk med den europeiska. Även här kan försäkringen tecknas med eller utan självrisk. Brand-, stöld- och glasskyddsförsäkringen är då medförsäkrad utan självrisk.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag i Spanien accepterar försäkringsbonus för skadefri körning från andra europeiska länder.
Vidare är det nödvändigt att ha med sig alla fordonsdokument, körkort, den senaste försäkringsbetalningen och olycksrapporten DAA (Declaración Amistosa de Accidente) i fordonet.

Båda olycksparterna måste fylla i och underteckna DAA (Declaración Amistosa de Accidente). Var noga med att inkludera den nödvändiga skissen, vilket gör det enklare för försäkringsbolagen att bearbeta senare. Även bilder är alltid användbara. Om skuldfrågan inte är klar, bör man absolut kalla på polis. Observera att den spanska lagen föreskriver, att man måste städa upp olycksplatsen om det är möjligt.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
Ansvarsförsäkringen (Responsabilidad Civil) täcker skadeståndsanspråk, som orsakar tredje part i händelse av en olycka.
Halvförsäkringen (Seguros a Terceros) gäller i Spanien bara för brand, stöld och glasskydd. Förutom stöld av hela fordonet ersätter stöldförsäkringen också stöld av fasta delar och till en viss procentsats radio- och kommunikationsutrustning.

Helförsäkringen (Seguros a Todo Riesgo) är i stort sett identisk med den europeiska. Även här kan försäkringen tecknas med eller utan självrisk. Brand-, stöld- och glasskyddsförsäkringen är då medförsäkrad utan självrisk.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag i Spanien accepterar försäkringsbonus för skadefri körning från andra europeiska länder.
Vidare är det nödvändigt att ha med sig alla fordonsdokument, körkort, den senaste försäkringsbetalningen och olycksrapporten DAA (Declaración Amistosa de Accidente) i fordonet.

I de flesta länder övertas skadan för den skadade trafikanten av försäkringsbolaget för den som orsakat olyckan. I Spanien regleras detta på annat sätt. Den så kallade ”Convenio” är ett ramavtal för alla motorfordonsföretag som är licensierade i Spanien och föreskriver att den självskadade kompenseras av sin egen försäkring.
 • Den skadade trafikanten rapporterar skadan till försäkringsbolaget.
 • Denna kommer då överens med motpartens försäkringsbolag och klargör skuldfrågan.
 • Den skadade tar sedan sin bil till en verkstad som han/hon har förtroende för.
 • Här skickar sedan försäkringsgivaren en värderingsman, så att denna kan fastställa skadebeloppet med verkstaden.
Båda olycksparterna måste fylla i och underteckna DAA (Declaración Amistosa de Accidente). Var noga med att inkludera den nödvändiga skissen, vilket gör det enklare för försäkringsbolagen att bearbeta senare. Även bilder är alltid användbara. Om skuldfrågan inte är klar, bör man absolut kalla på polis. Observera att den spanska lagen föreskriver, att man måste städa upp olycksplatsen om det är möjligt.
Det krävs också att man har med sig en standard-olycksrapport (Declaración Amistosa de Accidente, DAA). En översättning av de enskilda positionerna finns nedan.
Båda parterna skriver in sina uppgifter och kommenterar skuldfrågan skriftligen. Denna rapport undertecknas av båda parter och skickas till respektive försäkringsgivare.

Download DAA (Declaración Amistosa de Accidente)

Ansvarsförsäkringen (Responsabilidad Civil) täcker skadeståndsanspråk, som orsakar tredje part i händelse av en olycka.
Halvförsäkringen (Seguros a Terceros) gäller i Spanien bara för brand, stöld och glasskydd. Förutom stöld av hela fordonet ersätter stöldförsäkringen också stöld av fasta delar och till en viss procentsats radio- och kommunikationsutrustning.

Helförsäkringen (Seguros a Todo Riesgo) är i stort sett identisk med den europeiska. Även här kan försäkringen tecknas med eller utan självrisk. Brand-, stöld- och glasskyddsförsäkringen är då medförsäkrad utan självrisk.

Det är viktigt att notera att de flesta försäkringsbolag i Spanien accepterar försäkringsbonus för skadefri körning från andra europeiska länder.
Vidare är det nödvändigt att ha med sig alla fordonsdokument, körkort, den senaste försäkringsbetalningen och olycksrapporten DAA (Declaración Amistosa de Accidente) i fordonet.

Båda olycksparterna måste fylla i och underteckna DAA (Declaración Amistosa de Accidente). Var noga med att inkludera den nödvändiga skissen, vilket gör det enklare för försäkringsbolagen att bearbeta senare. Även bilder är alltid användbara. Om skuldfrågan inte är klar, bör man absolut kalla på polis. Observera att den spanska lagen föreskriver, att man måste städa upp olycksplatsen om det är möjligt.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk

Annan intressant försäkring

Som försäkringsmäklare av ditt förtroende erbjuder vi ett komplett utbud av kompletterande försäkringar för att ge dig ett omfattande försäkringsskydd.

Privat sjukförsäkring

optimal sjukförsäkring på högsta nivå över hela världen

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

Privat sjukförsäkring

optimal sjukförsäkring på högsta nivå över hela världen

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Försäkringsmäklare

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892