Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

Med egendomsförsäkringar skyddar fastighetsägare i Spanien utsidan av sin egendom, med hushållsförsäkring som skyddar allt hushållsinnehåll i vardagsrummet. Framför allt på detta område är en jämförelse mellan de ledande försäkringsgivarna avgörande och kommer att överföras av oss. Det är alltid billigare när en kombination av båda försäkringar med leverantören är överens.

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

Med egendomsförsäkringar skyddar fastighetsägare i Spanien utsidan av sin egendom, med hushållsförsäkring som skyddar allt hushållsinnehåll i vardagsrummet. Framför allt på detta område är en jämförelse mellan de ledande försäkringsgivarna avgörande och kommer att överföras av oss. Det är alltid billigare när en kombination av båda försäkringar med leverantören är överens.

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

Med egendomsförsäkringar skyddar fastighetsägare i Spanien utsidan av sin egendom, med hushållsförsäkring som skyddar allt hushållsinnehåll i vardagsrummet. Framför allt på detta område är en jämförelse mellan de ledande försäkringsgivarna avgörande och kommer att överföras av oss. Det är alltid billigare när en kombination av båda försäkringar med leverantören är överens.

Byggförsäkrings- eller hushållsförsäkringen ger ett mycket bättre skydd i Spanien än vad som vanligtvis ges i nordeuropeiska länder.
Standardkatalogen över försäkrade faror som brand, kranvatten, inbrott/stöld, storm, hagel etc. är ändå fullt försäkrat. Byggnadens glasrutor är automatiskt medförsäkrade i byggnads- resp. hushållsförsäkringen. I hushållsförsäkringen är dessutom glaskross medförsäkrat. Detta inkluderar speglar och keramiska hällar.

Dessutom omfattar byggnads- eller hushållsförsäkringen alltid hus- och markägarnas ansvar. I hushållsförsäkringen är däremot den privata ansvarsförsäkringen – förutsatt att försäkringstagaren har sin huvudsakliga bostad i Spanien – medförsäkrad utan extra kostnad. Hundägarens ansvar är också medförsäkrat utan extra kostnad. Tilläggsavgifter krävs endast för hundraser som klassificeras som farliga. Det är värt att fråga, vilka raser som klassificeras vara farliga i Spanien.

Rån på öppen gata är dessutom medförsäkrat.

Dessutom ingår både i byggnadsförsäkringen men även i hushållsförsäkringen skydd mot grundläggande faror. Det finns ofta inga försäkringsalternativ utanför Spanien för detta! Det kan medges att som regel förväntas inte laviner, men även i de bergiga regionerna i Spanien tycker utlänningar om att köpa ett hus.
Denna sammanslagning av byggnads- och hushållsförsäkringen i Spanien har fördelen att avgifterna är mycket billigare, än att försäkra varje risk separat.

Som en grov klassificering kan man säga att inom byggnadsförsäkringen är hela huset med dess komponenter och fundament försäkrade för0 ÅTERSTÄLLNINGSVÄRDET.

Hushållsförsäkringen omfattar alla saker i huset som inte är permanent kopplade till byggnaden – till exempel möbler, kläder, böcker, apparater, etc. Här gäller ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDET.

Dessutom finns det i Spanien en automatisk, obligatorisk försäkring eller återförsäkring i form av den statliga Concorcio-poolen. Detta gäller emellertid inte för företagsförsäkringar eller bilförsäkringar. Vid extraordinära förlusthändelser kontrollerar poolen sitt ansvar. Om poolen förklarar sig vara ansvarig för vissa skador, är den försäkringsgivare som du har valt, befriad från sitt ansvar. Exceptionella förlusthändelser kan vara: Jordbävningar, särskilt starka stormar eller översvämningar, etc.

I händelse av skada ersätter byggnadsförsäkringen återställningsvärdet för allt som kan hänföras till byggnaden. I princip bör du se till att du korrekt uppskattar återställningsvärdet på din byggnad eller det har uppskattats av en specialist. Många förväxlar återställningsvärdet med inköpspriset. Särskilt i semesterregioner är de höga markpriserna av stor betydelse – dessa ska inte beaktas i försäkringssumman. Den korrekta försäkringssumman bör i stort sett återspegla, vad det skulle kosta att bygga igen på den tomma tomten med samma kvalitet och på samma sätt.

Till hushållet tillhör nästan allt som finns i den försäkrade egendomen och som är klassificerade som en ”rörlig sak”. Härtill räknas bl.a. teknisk utrustning, möbler, kläder, smycken och vad som helst annat skulle tas med vid en flyttning. För hushållsförsäkringen ersätts återanskaffningsvärdet. Det här är en viktig funktion, eftersom försäkringstagarna ofta värdesätter deras hushållsinnehåll som gammalt och därför av litet värde. Vid skada måste de skadade föremålen återanskaffas nya och inte begagnade. Dessutom måste det från början beaktas, att alla värdesaker har tagits upp före kontraktets ingående. Alla föremål som överstiger ett visst värde, gäller som värdesaker. I synnerhet gäller detta smycken, konst och andra föremål som är begärliga för tjuvar. Gränsen är här hos vissa försäkringsbolag redan på 6 000 euro.

 • Brand, explosion och blixtnedslag
 • Vattenskador
 • Storm- och hagelskador
 • Överspänningsskador
 • Skador som orsakas av naturkrafter, jordbävningar, översvämningar etc.
 • Glaskross
 • Inbrott, stöld och rån
 • Inklusive ansvarsförsäkring
 • Estetisk restaurering
 • Grundläggande skador
 • Jordskred och jordsänkning
 • Samt ytterligare skydd
 • Kostnader – inklusive kostnader för saneringsarbeten eller nödvändigt alternativt boende på grund av skador
Semesterfastigheter används ofta inte i flera månader. Den lilla skadan som du normalt märker och fixar snabb, kan utvecklas till en onödig stor skada.
Varaktigheten för ett spanskt försäkringsavtal är alltid ett år. Försäkringen kommer då att förnyas från år till år, om den inte sägs upp 1 månad före utgången.
Vissa mellanhänder använder redan felaktiga uppgifter när de beräknar erbjudandet, för att locka kunden med ett billigt pris eller för att bjuda under en konkurrent. I händelse av skada kan detta få mycket negativa effekter, eftersom den faktiska situationen kommer säkert inte att undgå skadeexperten. Och de små betalningsbesparingarna lönar sig redan vid den första förlusten inte mer.

Till exempel har semesterbostäder i Spanien klassificeringen ”habitual” eller ”residencia secundaria”. Utanför det direkta stadsområdet, deklareras läget i bebyggda områden med ”Urbanización”. Utanför dessa områden betecknas läget som ”Despoblado”.
I vilket fall som helst ska du uppmärksamma, hur omfattande försäkringsskyddet är och de restriktioner som görs på grund av användningen av huset eller lägenheten.

Banker arbetar väldigt knepigt! Ofta beviljas endast ett hypotek om ansökan om försäkringen också görs samtidigt. Då anges hypoteksbeloppet eller det uppskattade värdet, till en för det mesta fullständigt otillräcklig byggnadsförsäkring. Hushållsförsäkringen är ofta förbisedd. Banken täcker försäkringen huvudsakligen som egen risk. Täckningsomfattningen och summan beror i regel mer på låneskulden eller uppskattat värde än de faktiska värdena och på försäkringstagarens behov. Dessutom är det osannolikt att professionell, expertstöd – särskilt i händelse av skada – kan förväntas från bankens anställda, eftersom försäkringar för banken endast är en sidoverksamhet. Även om banker kan insistera att teckna en försäkring för att säkra ett hypotek, kan detta göras med något försäkringsbolag som är registrerat i Spanien. Denna försäkring registrerar då din bank som första stödmottagare vid skada i försäkringsavtalet.

Försäkringsagenter är här redan mer samvetsgranna. Agenterna är dock hänvisade till ett försäkringsbolag och kan inte erbjuda mångfald.

Försäkringsmäklare är skyldiga att erbjuda sina kunder en överblick över möjligheterna. Bara där kan du få objektiva försäkringsförslag.

Byggförsäkrings- eller hushållsförsäkringen ger ett mycket bättre skydd i Spanien än vad som vanligtvis ges i nordeuropeiska länder.
Standardkatalogen över försäkrade faror som brand, kranvatten, inbrott/stöld, storm, hagel etc. är ändå fullt försäkrat. Byggnadens glasrutor är automatiskt medförsäkrade i byggnads- resp. hushållsförsäkringen. I hushållsförsäkringen är dessutom glaskross medförsäkrat. Detta inkluderar speglar och keramiska hällar.

Dessutom omfattar byggnads- eller hushållsförsäkringen alltid hus- och markägarnas ansvar. I hushållsförsäkringen är däremot den privata ansvarsförsäkringen – förutsatt att försäkringstagaren har sin huvudsakliga bostad i Spanien – medförsäkrad utan extra kostnad. Hundägarens ansvar är också medförsäkrat utan extra kostnad. Tilläggsavgifter krävs endast för hundraser som klassificeras som farliga. Det är värt att fråga, vilka raser som klassificeras vara farliga i Spanien.

Rån på öppen gata är dessutom medförsäkrat.

Dessutom ingår både i byggnadsförsäkringen men även i hushållsförsäkringen skydd mot grundläggande faror. Det finns ofta inga försäkringsalternativ utanför Spanien för detta! Det kan medges att som regel förväntas inte laviner, men även i de bergiga regionerna i Spanien tycker utlänningar om att köpa ett hus.
Denna sammanslagning av byggnads- och hushållsförsäkringen i Spanien har fördelen att avgifterna är mycket billigare, än att försäkra varje risk separat.

Som en grov klassificering kan man säga att inom byggnadsförsäkringen är hela huset med dess komponenter och fundament försäkrade för0 ÅTERSTÄLLNINGSVÄRDET.

Hushållsförsäkringen omfattar alla saker i huset som inte är permanent kopplade till byggnaden – till exempel möbler, kläder, böcker, apparater, etc. Här gäller ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDET.

Dessutom finns det i Spanien en automatisk, obligatorisk försäkring eller återförsäkring i form av den statliga Concorcio-poolen. Detta gäller emellertid inte för företagsförsäkringar eller bilförsäkringar. Vid extraordinära förlusthändelser kontrollerar poolen sitt ansvar. Om poolen förklarar sig vara ansvarig för vissa skador, är den försäkringsgivare som du har valt, befriad från sitt ansvar. Exceptionella förlusthändelser kan vara: Jordbävningar, särskilt starka stormar eller översvämningar, etc.

I händelse av skada ersätter byggnadsförsäkringen återställningsvärdet för allt som kan hänföras till byggnaden. I princip bör du se till att du korrekt uppskattar återställningsvärdet på din byggnad eller det har uppskattats av en specialist. Många förväxlar återställningsvärdet med inköpspriset. Särskilt i semesterregioner är de höga markpriserna av stor betydelse – dessa ska inte beaktas i försäkringssumman. Den korrekta försäkringssumman bör i stort sett återspegla, vad det skulle kosta att bygga igen på den tomma tomten med samma kvalitet och på samma sätt.

Till hushållet tillhör nästan allt som finns i den försäkrade egendomen och som är klassificerade som en ”rörlig sak”. Härtill räknas bl.a. teknisk utrustning, möbler, kläder, smycken och vad som helst annat skulle tas med vid en flyttning. För hushållsförsäkringen ersätts återanskaffningsvärdet. Det här är en viktig funktion, eftersom försäkringstagarna ofta värdesätter deras hushållsinnehåll som gammalt och därför av litet värde. Vid skada måste de skadade föremålen återanskaffas nya och inte begagnade. Dessutom måste det från början beaktas, att alla värdesaker har tagits upp före kontraktets ingående. Alla föremål som överstiger ett visst värde, gäller som värdesaker. I synnerhet gäller detta smycken, konst och andra föremål som är begärliga för tjuvar. Gränsen är här hos vissa försäkringsbolag redan på 6 000 euro.

 • Brand, explosion och blixtnedslag
 • Vattenskador
 • Storm- och hagelskador
 • Överspänningsskador
 • Skador som orsakas av naturkrafter, jordbävningar, översvämningar etc.
 • Glaskross
 • Inbrott, stöld och rån
 • Inklusive ansvarsförsäkring
 • Estetisk restaurering
 • Grundläggande skador
 • Jordskred och jordsänkning
 • Samt ytterligare skydd
 • Kostnader – inklusive kostnader för saneringsarbeten eller nödvändigt alternativt boende på grund av skador
Semesterfastigheter används ofta inte i flera månader. Den lilla skadan som du normalt märker och fixar snabb, kan utvecklas till en onödig stor skada.
Varaktigheten för ett spanskt försäkringsavtal är alltid ett år. Försäkringen kommer då att förnyas från år till år, om den inte sägs upp 1 månad före utgången.
Vissa mellanhänder använder redan felaktiga uppgifter när de beräknar erbjudandet, för att locka kunden med ett billigt pris eller för att bjuda under en konkurrent. I händelse av skada kan detta få mycket negativa effekter, eftersom den faktiska situationen kommer säkert inte att undgå skadeexperten. Och de små betalningsbesparingarna lönar sig redan vid den första förlusten inte mer.

Till exempel har semesterbostäder i Spanien klassificeringen ”habitual” eller ”residencia secundaria”. Utanför det direkta stadsområdet, deklareras läget i bebyggda områden med ”Urbanización”. Utanför dessa områden betecknas läget som ”Despoblado”.
I vilket fall som helst ska du uppmärksamma, hur omfattande försäkringsskyddet är och de restriktioner som görs på grund av användningen av huset eller lägenheten.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
Byggförsäkrings- eller hushållsförsäkringen ger ett mycket bättre skydd i Spanien än vad som vanligtvis ges i nordeuropeiska länder.
Standardkatalogen över försäkrade faror som brand, kranvatten, inbrott/stöld, storm, hagel etc. är ändå fullt försäkrat. Byggnadens glasrutor är automatiskt medförsäkrade i byggnads- resp. hushållsförsäkringen. I hushållsförsäkringen är dessutom glaskross medförsäkrat. Detta inkluderar speglar och keramiska hällar.

Dessutom omfattar byggnads- eller hushållsförsäkringen alltid hus- och markägarnas ansvar. I hushållsförsäkringen är däremot den privata ansvarsförsäkringen – förutsatt att försäkringstagaren har sin huvudsakliga bostad i Spanien – medförsäkrad utan extra kostnad. Hundägarens ansvar är också medförsäkrat utan extra kostnad. Tilläggsavgifter krävs endast för hundraser som klassificeras som farliga. Det är värt att fråga, vilka raser som klassificeras vara farliga i Spanien.

Rån på öppen gata är dessutom medförsäkrat.

Dessutom ingår både i byggnadsförsäkringen men även i hushållsförsäkringen skydd mot grundläggande faror. Det finns ofta inga försäkringsalternativ utanför Spanien för detta! Det kan medges att som regel förväntas inte laviner, men även i de bergiga regionerna i Spanien tycker utlänningar om att köpa ett hus.
Denna sammanslagning av byggnads- och hushållsförsäkringen i Spanien har fördelen att avgifterna är mycket billigare, än att försäkra varje risk separat.

Som en grov klassificering kan man säga att inom byggnadsförsäkringen är hela huset med dess komponenter och fundament försäkrade för0 ÅTERSTÄLLNINGSVÄRDET.

Hushållsförsäkringen omfattar alla saker i huset som inte är permanent kopplade till byggnaden – till exempel möbler, kläder, böcker, apparater, etc. Här gäller ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDET.

Dessutom finns det i Spanien en automatisk, obligatorisk försäkring eller återförsäkring i form av den statliga Concorcio-poolen. Detta gäller emellertid inte för företagsförsäkringar eller bilförsäkringar. Vid extraordinära förlusthändelser kontrollerar poolen sitt ansvar. Om poolen förklarar sig vara ansvarig för vissa skador, är den försäkringsgivare som du har valt, befriad från sitt ansvar. Exceptionella förlusthändelser kan vara: Jordbävningar, särskilt starka stormar eller översvämningar, etc.

I händelse av skada ersätter byggnadsförsäkringen återställningsvärdet för allt som kan hänföras till byggnaden. I princip bör du se till att du korrekt uppskattar återställningsvärdet på din byggnad eller det har uppskattats av en specialist. Många förväxlar återställningsvärdet med inköpspriset. Särskilt i semesterregioner är de höga markpriserna av stor betydelse – dessa ska inte beaktas i försäkringssumman. Den korrekta försäkringssumman bör i stort sett återspegla, vad det skulle kosta att bygga igen på den tomma tomten med samma kvalitet och på samma sätt.

Till hushållet tillhör nästan allt som finns i den försäkrade egendomen och som är klassificerade som en ”rörlig sak”. Härtill räknas bl.a. teknisk utrustning, möbler, kläder, smycken och vad som helst annat skulle tas med vid en flyttning. För hushållsförsäkringen ersätts återanskaffningsvärdet. Det här är en viktig funktion, eftersom försäkringstagarna ofta värdesätter deras hushållsinnehåll som gammalt och därför av litet värde. Vid skada måste de skadade föremålen återanskaffas nya och inte begagnade. Dessutom måste det från början beaktas, att alla värdesaker har tagits upp före kontraktets ingående. Alla föremål som överstiger ett visst värde, gäller som värdesaker. I synnerhet gäller detta smycken, konst och andra föremål som är begärliga för tjuvar. Gränsen är här hos vissa försäkringsbolag redan på 6 000 euro.

 • Brand, explosion och blixtnedslag
 • Vattenskador
 • Storm- och hagelskador
 • Överspänningsskador
 • Skador som orsakas av naturkrafter, jordbävningar, översvämningar etc.
 • Glaskross
 • Inbrott, stöld och rån
 • Inklusive ansvarsförsäkring
 • Estetisk restaurering
 • Grundläggande skador
 • Jordskred och jordsänkning
 • Samt ytterligare skydd
 • Kostnader – inklusive kostnader för saneringsarbeten eller nödvändigt alternativt boende på grund av skador
Semesterfastigheter används ofta inte i flera månader. Den lilla skadan som du normalt märker och fixar snabb, kan utvecklas till en onödig stor skada.
Varaktigheten för ett spanskt försäkringsavtal är alltid ett år. Försäkringen kommer då att förnyas från år till år, om den inte sägs upp 1 månad före utgången.
Vissa mellanhänder använder redan felaktiga uppgifter när de beräknar erbjudandet, för att locka kunden med ett billigt pris eller för att bjuda under en konkurrent. I händelse av skada kan detta få mycket negativa effekter, eftersom den faktiska situationen kommer säkert inte att undgå skadeexperten. Och de små betalningsbesparingarna lönar sig redan vid den första förlusten inte mer.

Till exempel har semesterbostäder i Spanien klassificeringen ”habitual” eller ”residencia secundaria”. Utanför det direkta stadsområdet, deklareras läget i bebyggda områden med ”Urbanización”. Utanför dessa områden betecknas läget som ”Despoblado”.
I vilket fall som helst ska du uppmärksamma, hur omfattande försäkringsskyddet är och de restriktioner som görs på grund av användningen av huset eller lägenheten.

Banker arbetar väldigt knepigt! Ofta beviljas endast ett hypotek om ansökan om försäkringen också görs samtidigt. Då anges hypoteksbeloppet eller det uppskattade värdet, till en för det mesta fullständigt otillräcklig byggnadsförsäkring. Hushållsförsäkringen är ofta förbisedd. Banken täcker försäkringen huvudsakligen som egen risk. Täckningsomfattningen och summan beror i regel mer på låneskulden eller uppskattat värde än de faktiska värdena och på försäkringstagarens behov. Dessutom är det osannolikt att professionell, expertstöd – särskilt i händelse av skada – kan förväntas från bankens anställda, eftersom försäkringar för banken endast är en sidoverksamhet. Även om banker kan insistera att teckna en försäkring för att säkra ett hypotek, kan detta göras med något försäkringsbolag som är registrerat i Spanien. Denna försäkring registrerar då din bank som första stödmottagare vid skada i försäkringsavtalet.

Försäkringsagenter är här redan mer samvetsgranna. Agenterna är dock hänvisade till ett försäkringsbolag och kan inte erbjuda mångfald.

Försäkringsmäklare är skyldiga att erbjuda sina kunder en överblick över möjligheterna. Bara där kan du få objektiva försäkringsförslag.

Byggförsäkrings- eller hushållsförsäkringen ger ett mycket bättre skydd i Spanien än vad som vanligtvis ges i nordeuropeiska länder.
Standardkatalogen över försäkrade faror som brand, kranvatten, inbrott/stöld, storm, hagel etc. är ändå fullt försäkrat. Byggnadens glasrutor är automatiskt medförsäkrade i byggnads- resp. hushållsförsäkringen. I hushållsförsäkringen är dessutom glaskross medförsäkrat. Detta inkluderar speglar och keramiska hällar.

Dessutom omfattar byggnads- eller hushållsförsäkringen alltid hus- och markägarnas ansvar. I hushållsförsäkringen är däremot den privata ansvarsförsäkringen – förutsatt att försäkringstagaren har sin huvudsakliga bostad i Spanien – medförsäkrad utan extra kostnad. Hundägarens ansvar är också medförsäkrat utan extra kostnad. Tilläggsavgifter krävs endast för hundraser som klassificeras som farliga. Det är värt att fråga, vilka raser som klassificeras vara farliga i Spanien.

Rån på öppen gata är dessutom medförsäkrat.

Dessutom ingår både i byggnadsförsäkringen men även i hushållsförsäkringen skydd mot grundläggande faror. Det finns ofta inga försäkringsalternativ utanför Spanien för detta! Det kan medges att som regel förväntas inte laviner, men även i de bergiga regionerna i Spanien tycker utlänningar om att köpa ett hus.
Denna sammanslagning av byggnads- och hushållsförsäkringen i Spanien har fördelen att avgifterna är mycket billigare, än att försäkra varje risk separat.

Som en grov klassificering kan man säga att inom byggnadsförsäkringen är hela huset med dess komponenter och fundament försäkrade för0 ÅTERSTÄLLNINGSVÄRDET.

Hushållsförsäkringen omfattar alla saker i huset som inte är permanent kopplade till byggnaden – till exempel möbler, kläder, böcker, apparater, etc. Här gäller ÅTERANSKAFFNINGSVÄRDET.

Dessutom finns det i Spanien en automatisk, obligatorisk försäkring eller återförsäkring i form av den statliga Concorcio-poolen. Detta gäller emellertid inte för företagsförsäkringar eller bilförsäkringar. Vid extraordinära förlusthändelser kontrollerar poolen sitt ansvar. Om poolen förklarar sig vara ansvarig för vissa skador, är den försäkringsgivare som du har valt, befriad från sitt ansvar. Exceptionella förlusthändelser kan vara: Jordbävningar, särskilt starka stormar eller översvämningar, etc.

I händelse av skada ersätter byggnadsförsäkringen återställningsvärdet för allt som kan hänföras till byggnaden. I princip bör du se till att du korrekt uppskattar återställningsvärdet på din byggnad eller det har uppskattats av en specialist. Många förväxlar återställningsvärdet med inköpspriset. Särskilt i semesterregioner är de höga markpriserna av stor betydelse – dessa ska inte beaktas i försäkringssumman. Den korrekta försäkringssumman bör i stort sett återspegla, vad det skulle kosta att bygga igen på den tomma tomten med samma kvalitet och på samma sätt.

Till hushållet tillhör nästan allt som finns i den försäkrade egendomen och som är klassificerade som en ”rörlig sak”. Härtill räknas bl.a. teknisk utrustning, möbler, kläder, smycken och vad som helst annat skulle tas med vid en flyttning. För hushållsförsäkringen ersätts återanskaffningsvärdet. Det här är en viktig funktion, eftersom försäkringstagarna ofta värdesätter deras hushållsinnehåll som gammalt och därför av litet värde. Vid skada måste de skadade föremålen återanskaffas nya och inte begagnade. Dessutom måste det från början beaktas, att alla värdesaker har tagits upp före kontraktets ingående. Alla föremål som överstiger ett visst värde, gäller som värdesaker. I synnerhet gäller detta smycken, konst och andra föremål som är begärliga för tjuvar. Gränsen är här hos vissa försäkringsbolag redan på 6 000 euro.

 • Brand, explosion och blixtnedslag
 • Vattenskador
 • Storm- och hagelskador
 • Överspänningsskador
 • Skador som orsakas av naturkrafter, jordbävningar, översvämningar etc.
 • Glaskross
 • Inbrott, stöld och rån
 • Inklusive ansvarsförsäkring
 • Estetisk restaurering
 • Grundläggande skador
 • Jordskred och jordsänkning
 • Samt ytterligare skydd
 • Kostnader – inklusive kostnader för saneringsarbeten eller nödvändigt alternativt boende på grund av skador
Semesterfastigheter används ofta inte i flera månader. Den lilla skadan som du normalt märker och fixar snabb, kan utvecklas till en onödig stor skada.
Varaktigheten för ett spanskt försäkringsavtal är alltid ett år. Försäkringen kommer då att förnyas från år till år, om den inte sägs upp 1 månad före utgången.
Vissa mellanhänder använder redan felaktiga uppgifter när de beräknar erbjudandet, för att locka kunden med ett billigt pris eller för att bjuda under en konkurrent. I händelse av skada kan detta få mycket negativa effekter, eftersom den faktiska situationen kommer säkert inte att undgå skadeexperten. Och de små betalningsbesparingarna lönar sig redan vid den första förlusten inte mer.

Till exempel har semesterbostäder i Spanien klassificeringen ”habitual” eller ”residencia secundaria”. Utanför det direkta stadsområdet, deklareras läget i bebyggda områden med ”Urbanización”. Utanför dessa områden betecknas läget som ”Despoblado”.
I vilket fall som helst ska du uppmärksamma, hur omfattande försäkringsskyddet är och de restriktioner som görs på grund av användningen av huset eller lägenheten.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk

Annan intressant försäkring

Som försäkringsmäklare av ditt förtroende erbjuder vi ett komplett utbud av kompletterande försäkringar för att ge dig ett omfattande försäkringsskydd.

Privat sjukförsäkring

optimal sjukförsäkring på högsta nivå över hela världen

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

Privat sjukförsäkring

optimal sjukförsäkring på högsta nivå över hela världen

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Försäkringsmäklare

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892