DKV Famedic Plus

Den bästa sjukvårdsförsäkringen för familjen till bästa pris

För endast 22,50 euro/månad per familjeenhet kan du njuta av ett brett utbud av täckningar och tjänster. Grundläggande sjukvård och välbefinnande för din familj med upp till 8 medlemmar. Fri och obegränsade medicinska besök i de viktigaste specialiteterna.
Enkel tillgång till privat sjukvård utan åldersgräns eller hälsodeklaration.
Stora rabatter för hela familjen i alla medicinska specialiteter och kompletterande tester.

DKV Famedic Plus

Den bästa sjukvårdsförsäkringen för familjen till bästa pris

För endast 22,50 euro/månad per familjeenhet kan du njuta av ett brett utbud av täckningar och tjänster. Grundläggande sjukvård och välbefinnande för din familj med upp till 8 medlemmar. Fri och obegränsade medicinska besök i de viktigaste specialiteterna.
Enkel tillgång till privat sjukvård utan åldersgräns eller hälsodeklaration.
Stora rabatter för hela familjen i alla medicinska specialiteter och kompletterande tester.

DKV Famedic Plus

Den bästa sjukvårdsförsäkringen för familjen till bästa pris

För endast 22,50 euro/månad per familjeenhet kan du njuta av ett brett utbud av täckningar och tjänster. Grundläggande sjukvård och välbefinnande för din familj med upp till 8 medlemmar. Fri och obegränsade medicinska besök i de viktigaste specialiteterna.
Enkel tillgång till privat sjukvård utan åldersgräns eller hälsodeklaration.
Stora rabatter för hela familjen i alla medicinska specialiteter och kompletterande tester.

DKV Famedic Plus är en sjukvårdsförsäkring för familjemedlemmar som ger tillgång till sju medicinska specialiteter i ”DKV Famedic Plus” vårdcentraler samt till vissa tandvårdstjänster och tandvårdstjänster.
Medicinsk rådgivning hos DKV Famedic Plus vårdcentraler i de specialiteter du mest kan behöva:

 • Allmän medicin
 • Sjuksköterska
 • Barnläkare
 • Gynekologi
 • Oftalmologi
 • Dermatologi y venereologi
 • Traumatologi

Tandvård: tandläkarbesök, intra-oral röntgen, botemedel, bland andra.

Återbetalning av sjukvårdskostnader vid allvarlig tandolycka, om det påverkar mer än tre tänder och upp till 6000 euro/försäkrad/år.

Juridisk rådgivningstjänst via telefon, med hjälp av en specialiserad advokat, för att informera dig om omfattningen av dina rättigheter i frågor som rör privatliv eller familjeliv.

Tandvårdstjänst Tillgång till tandvård och behandlingar, allmän tandvård, implantat och ortodonti, och många fler.
Medicinska specialiteter Tillgång till ett brett utbud av specialiteter, diagnostiska undersökningar och behandlingar i mottagning: fysioterapi, podiatri, kardiologi, cytologi, mammografi, magnetisk resonans, bland andra.

Kompletterande hälsotjänster Kompletterande behandlingar, såsom assisterad reproduktion eller psykoterapi, och alternativa behandlingar (akupunktur, homeopati, osteopati och chiromassage).

E-hälsotjänster med medicinska rådgivningstjänster: pediatrisk linje, kvinnofrågor, näringsmässiga, sport och många fler.

DKV Famedic Plus försäkringstagare har en telefonservice för att hantera vilken tjänst som helst som de kan behöva.
 • Teckna online
 • Förvärv av rabattkuponger
 • Läkarlista
 • Information om de olika tjänsterna
Du kan använda ditt DKV Famedic Plus-kort från och med du får det.

Innan befintliga sjukdomar tillåts: det spelar ingen roll om du lider av en tidigare/medfödd sjukdom eller patologi vid tidpunkten för teckningen

Med DKV Famedic Plus öppnar vi en ny väg i vård och vi garanterar dig den bästa och mest kompletta uppmärksamheten
DKV Integralia Foundation: dedikerad till införande av personer med funktionshinder, hanterar kontaktcenter i Barcelona, Madrid, Jerez och Denia.

Oxfam Intermón: vi har samarbetat med dem under mer än 10 år

 • Gratis läkarbesök hos DKV Famedic Plus kliniker finns inom följande specialiteter: allmänmedicin, omvårdnad, barnläkare, gynekologi, oftalmologi, dermatologi och traumatologi.
 • Tillgång till privat sjukvård till en betalning per användning till bästa pris.
 • Exklusiva rabatter på kompletterande hälsotjänster (DKV Health and Wellness Club)
 • Tandvård: läkarbesök, kontroller, intraoral röntgen, fluoreringar, botemedel, studier …
 • Återbetalning av sjukvårdskostnader vid allvarlig tandolycka upp till 6000 EUR.
 • Läkarrådgivning per telefon när som helst.
 • Dessutom en juridisk rådgivningstjänst per telefon av ett företag specialiserat och ledare i rättsligt försvar.
 • Refraktiv kirurgi för närsynthet, översynthet och astigmatism
 • Plastikkirurgi och estetisk medicin>
 • Biomekanisk studie av gången
 • Rehabilitering av bäckenbotten
 • Rökavvänjning
 • Sömnapné (CPAP)
 • Assisterad reproduktion
 • Ortopedi
Famedic Plus erbjuder snabb och enkel tillgång till medicinska specialiteter, kompletterande tester, tandvårdstjänster och kompletterande välfärdstjänster genom ett exklusivt privatområde för att vara en DKV Famedic Plus-klient där du kan:

 • Söka efter DKV Famedic Plus läkare och centrum i din provins.
 • Hitta de medicinska specialiteterna, testen eller kompletterande hälsotjänster som intresserar dig.
 • Tillgång till exklusiva priser som motsvarar dig med rabatter som tillämpas.
 • Se giltiga kampanjer och erbjudanden.
 • Boka tjänster för att underlätta tidsbokningen och tillgången till tjänsten i centrumet.
 • Logga in här
 • Medicinsk konsultation inom specialiteter inom allmänmedicin, barnläkare, omvårdnad, gynekologi, oftalmologi, dermatologi och traumatologi.
 • Tandvård:
  • Diagnostisk enhet: konsultation, tandbudget, behandlingsplan och granskning.
  • Förebyggande tandvård: fluoridapplikationer och oral utbildning.
  • Rekonstruktiv tandvård: preliminära fyllningar, reimplant och endodontiska botemedel.
  • Parodontologi: diagnos, mätning av påsar och behandlingsplan, tillämpning av fluoridgel för tandkänslighet, underhållskontroll.
  • Neurologisk patologi: tandneuralgi, ansiktsvärk och ansiktsförlamning (terapeutisk orientering).
  • Kirurgisk tandvård: borttagning av stygn, lokalbedövning, suturer och enkla dräneringar.
  • Tandproteser: ocklusalanalys och justeringar i redan placerade proteser.
  • Ortodonti: Gipsstudie och preparatmodeller
  • Implantologi: implantatstudie, preprotesisk kirurgi, skruvar (cementering och läkning) och tandskydd (kirurgiska och för röntgen).
  • Tillgång till andra tandbehandlingar och tjänster i fördelaktiga ekonomiska villkor.
 • Återbetalning av tandläkarutgifter, med fritt val av tandläkare, när det finns en allvarlig tandolycka som påverkar mer än tre tänder.
 • Juridisk rådgivning via telefon, där en specialiserad advokat deltar, för att informera den avtalsslutande parten om räckvidden av hans rättigheter i frågor som rör hans privatliv eller familjeliv.
 • Tillgång till digitala hälso- och sjukvårdstjänster: medicinsk orienteringslinje (Läkare DKV 24 timmar) och hjälpmedel för självvård (app Quiero cuidarme).
 • DKV Klubben Hälsa och välbefinnande: tillgång, med fördelaktiga villkor, till rådfrågning i olika medicinska specialiteter, diagnostik och ambulatoriska behandlingar.
Juridisk rådgivningstjänst via telefon är begränsad till den som tecknar avtalet eller försäkringsinnehavaren.

Ersättning för allvarlig tandolycka: Den maximala gränsen fastställs till 6000 euro per försäkrad person per år från olycksdatumet, inklusive kosmetisk kirurgi vid behov.

Fullständiga detaljer om täckningsbegränsningar anges i de allmänna villkoren i avtalet.

Försäkringen gäller i nätverket Klubben DKV Hälsa och välbefinnande av tjänster som arrangeras av DKV Seguros i Spanien och i enlighet med försäkringspartens bostadsort.

Vid en allvarlig tandolycka kan den försäkrade gå till vilken tandläkare som helst inom det nationella territoriet.

Ge tillbaka det tecknade avtalet till DKV Seguros och betala försäkringspriset.

Meddela DKV Seguros ändringar i bosättningsland, hemadress i Spanien, vanligt yrke eller början av fritidsaktiviteter eller högrisksport.

Tillhandahålla alla rapporter och verifikationer som DKV Seguros anser nödvändiga.

Använda alla tillgängliga medel för att uppnå en snabb återhämtning.

Avtalsparten är skyldig att betala årsförsäkringen, även om det är möjligt att skjuta upp detsamma i halvårs-, kvartals- eller månadsperioder, i vilket fall motsvarande tilläggsbelopp kommer att tillämpas.
Den första betalningen betalas vid tidpunkten för avtalets godkännande. Följande betalningar måste göras på det avtalade datumet.

Betalning ska göras genom direkt debitering till det konto som utsetts av avtalsparten.

På samma sätt måste avtalsparten betala direkt till den valda yrkeskunniga för de behandlingar eller tjänster som inte är kostnadsfria.

Hälsovård som omfattas av försäkring mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar eller obligatorisk fordonsförsäkring.

Konsekvenserna av våldshandlingar, epidemier, katastrofer, kärnkrafts- eller radioaktiva reaktioner.

Maxillofacial kirurgi och kirurgiska ingrepp som kräver användning av en operationsplats eller sjukhusvistelse, utom vid allvarliga tandolyckor.

Tandspecialiteter och tandbehandlingar eller tjänster som inte anges i de allmänna, speciella eller särskilda villkoren.

Den fullständiga detaljeringen av de uteslutna täckningarna anges i avsnitt 5 i de allmänna villkoren, med rubriken ”Uteslutna täckningar”, avsnitt [a-e].

Avtalet, då den har undertecknats och den första betalningen är gjord, börjar och slutar på det datum som anges under de särskilda villkoren, förnyas varje år, såvida inte en av parterna (avtalsslutande part eller företag) uttrycker motsatsen.
Den avtalsslutande parten kan motsätta sig förnyelsen av avtalet genom skriftlig underrättelse till DKV Seguros med en minsta period på en månad från dagen för uppsägning av avtalet.

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk

Annan intressant försäkring

Som försäkringsmäklare av ditt förtroende erbjuder vi ett komplett utbud av kompletterande försäkringar för att ge dig ett omfattande försäkringsskydd.

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

ARAG Resehjälp

Varhelst din destination tar dig, har vi den bästa försäkringen för den

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

Fordon-ansvarsförsäkring

omfattande skydd för individuellt gynnsamma förhållanden

Byggnads- och hushållsförsäkring

Spanien erbjuder bättre skydd än vanligt i norra europeiska länder

ARAG Resehjälp

Varhelst din destination tar dig, har vi den bästa försäkringen för den

Båtförsäkring

skräddarsydda koncept för alla behov

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

Iberia Försäkringsmäklare

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892

HUVUDKONTOR SANTA PONSA

Gran Via Puig de Castellet, 1
07180 Santa Ponsa
T. +34 971 69 90 96

KONTOR CAMPOS

Carretera Palma-Campos, km 36
07630 Campos
T. +34 971 160 512

KONTOR MAIORIS

Carretera Cabo Blanco km 6
Centro Comercial Maioris Decima
Local 23
07609 Maioris
T. +34 971 69 90 96

KONTOR TENERIFFA

+34 922 971 789

KONTOR GRAN CANARIA

+34 828 128 892