Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Företagsansvarsförsäkringen är en av de viktigaste företagsförsäkringarna i Spanien och är oumbärlig för de flesta företag. I princip är företagsansvarsförsäkringen för varje företag en nödvändig skyddsåtgärd för att uppfylla berättigade fordringar från tredje part eller att försäkras av försäkringsgivaren.

+34 900 525 993
Ring mig
Begär ett offert

Iberia Försäkringsmäklare

Företags- & Företagsansvarsförsäkring

en nödvändig skyddsåtgärd för varje verksamhet

Företagsansvarsförsäkringen är en av de viktigaste företagsförsäkringarna i Spanien och är oumbärlig för de flesta företag. I princip är företagsansvarsförsäkringen för varje företag en nödvändig skyddsåtgärd för att uppfylla berättigade fordringar från tredje part eller att försäkras av försäkringsgivaren.

+34 900 525 993
Ring mig
Begär ett offert