Project Description

Ägarföreningsförsäkring

Ägarföreningsförsäkring

Anpassade koncept för alla behov

verisure

Hyresgästen försäkring i Spanien tillhör egendomsförsäkringen och är en adekvat försäkring för att skydda gemenskapsfastigheterna på ett adekvat sätt.
Den som förvärvar bostadsutrymme i Spanien, som tillhör ett större bostadsområde, går vanligtvis in i ett ägargemenskap med köpet.

[[[["field46","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av."]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Information om objektet
2 Step 2
Information om objektet
Typ
Vad är huvudanvändningen?
Pool / Idrottsanläggningar
Garage
Skulle privata rör vara försäkrade?
Personlig information
Vill du lämna ytterligare information?
Integritetspolicy
Det händer mycket i försäkringsbranschen just nu.
keyboard_arrow_leftTIDIGARE
NÄSTAkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Husförsäkringen i en ägarförening skyddar den gemensamma egendomen och helst hela byggnadskomplexet, dvs. gemensamma och privat använda områden.

Den som förvärvar bostadsutrymme i Spanien, som tillhör ett större bostadsområde, går vanligtvis in i en ägarförening vid köpet.Ägarföreningen tar över administrationen och underhållet av den gemensamma egendomen.

Den som går in i en ägarförening deltar automatiskt i den gemensamma försäkringen och har därmed sitt skydd. Detta är dock inte klart för alla från början, så det finns risk för oavsiktlig dubbelförsäkring.

Ofta tror man dock felaktigt, att ägarföreningen även försäkrar den egna bostadsytan.Alla skador, på din ”privata egendom”, omfattas emellertid inte nödvändigtvis av ägarföreningens försäkring.Detta resulterar i den olyckliga situationen, att särskilt våtutrymmen förblir oförsäkrade, vid inträffade ledningsvattenskador. Här måste varje ägare utöka sin egen försäkring.

I Spanien försäkrar ägarföreningar ofta endast de gemensamma områdena. Särskild egendom eller privat egendom kommer inte att vara medförsäkrat.

Vid särskild egendom är det ditt eget bostadsutrymme. Ytterväggar, tak, värme- och elnät samt fastigheten inklusive de gröna områdena räknas som gemensam egendom.

Iberia försäkringsmäklare försäkrar alltid hela bostadsområdet inklusive de privata områdena. Så uppstår aldrig luckor i skyddet, för någon av ägarna.

Om en ägare också försäkrar sin lägenhet mot skada på byggnaden, får han också ett husägare- och egendomsansvarsförsäkringsskydd.Då är till exempel grannar under honom skyddade mot vattenskador vid lägenheten ovanför.

Det är viktigt att fastställa ett tillräckligt försäkringsbelopp för att undvika en underförsäkring (det vill säga försäkringsbeloppet är mindre än det försäkrade värdet).
Iberia försäkringsmäklare hjälper dig gärna att fastställa det korrekta beloppet.
Många ägarföreningar är mestadels bebodda av expats, så att allt fler expats tar över ordförandefunktionerna i ägarföreningarna (spanska administrador).
Den som arbetar som ”ordförande” i ägarföreningen, kan säkert göra dyra och felaktiga beslut. Han måste själv ansvara för ekonomiska skador. Det är därför tillrådligt att utöka ägarföreningens ansvarsförsäkring till styrelsens ledamöter.

Iberia försäkringsmäklare försäkrar varje ordförande automatiskt och kostnadsfritt.

 • Byggnads skador
 • Brand, blixtnedslag, överspänning, rök
 • Påverkan eller krasch av ett flygplan
 • Grundläggande skador som storm- och hagel
 • Skador som orsakas av naturkrafter, jordbävningar, översvämningar etc.
 • Glaskross
 • Vattenskador inklusive privata vattenrör (om överenskommelse)
 • Gemenskapens ansvarsförsäkring
 • Ansvaret för presidiets ledamöter och hedersordföranden

serviceplus, mer än bara standard

Vid Iberia Försäkringsmäklare får våra kunderna en Iberia Service+. Vad kan du mena med det? Det är väldigt enkelt, våra kunder är mycket värda för oss, och vi vill erbjuda våra kunder mer service än bara standardförsäkringstjänsten. Service som ingen av våra kunder behöver betala extra eller måste ingå ett extra kontrakt – helt enkelt vår service för dig.

 • Val av försäkring från mer än 10 olika försäkringsbolag
 • 24/7 hotline – gratis – i hela Spanien
 • Personlig rådgivning hos dig
 • Kostnads-nyttoanalys av befintlig försäkring med optimeringsförslag
 • Rådgivning på ditt språk
+34 971 69 90 96
[[[["field46","equal_to","Ja"]],[["show_fields","field47"]],"and"],[[["field55","equal_to","V\u00e4nligen h\u00e5ll mig informerad om nya produkter och tj\u00e4nster som jag kan dra nytta av."]],[["trigger_integration",null,null,"MailChimp"]],"and"]]
1 Information om objektet
2 Step 2
Information om objektet
Typ
Vad är huvudanvändningen?
Pool / Idrottsanläggningar
Garage
Skulle privata rör vara försäkrade?
Personlig information
Vill du lämna ytterligare information?